En cada nova estació el nostre gos pateix canvis, els més importants es donen durant la primavera i la tardor. En el post d’avui us parlarem de dos punts importants: la Leishmaniosis Canina i el canvi de pelatge.

Un dels més clars i que podeu observar a simple vista és el canvi de pelatge. Durant la tardor, els gossos i també els gats, es preparen per l’arribada de l’hivern.  En aquest moment es genera una gran activitat en la pell i el pèl del gos per tal de regenerar tota la capa epidèrmica i fer el pelatge més tupit.

És per això que la higiene en aquestes èpoques és més important:

  • Rasptallat diari
  • Banys mensuals
  • Administració si s’escau de complements que ajudin a reforçar el pèl. (Consulteu amb el vostre veterinari).

gos tardor 2

Per altra banda un altre aspecte important que s’ha de tenir en compte és la Leishmaniosis. Quan arriba el fred, les defenses del nostre animal baixen i el sistema immunològic es debilita. És en aquest moment quan el gos, en el cas d’haver estat infectat per el paràsit Leishmania, pot començar a donar símptomes.

Els símptomes que es poden donar si no es detecta abans són:

  • Pèrdua de pes
  • Diarrees
  • Lesions a la pell: al·lopècia, úlceres que no cicatritzen…
  • Augment del tamany de la melsa i del fetge
  • Hemorràgies nasals
  • Debilitat muscular
  • Febre
  • Coixera
  • En el pitjor dels casos insuficiència renal i/o hepàtica

És per això que es recomana un Test de Detecció de la Leishmania a la tardor, desprès d’haver passat l’estiu amb un alt risc de infecció. Això ajudarà a prevenir i anticipar-se per tal de començar el protocol de cura sense que li afecti cap òrgan vital. (Consulteu al vostre veterinari).