Seguretat i Excel·lència

Experiència i estàndards de seguretat

Comptem amb la màxima formació dintre del camp en l’exercici de lliure de la professió: la veterinària titular és diplomada especialista en Anestesia i Cirurgia de Teixits Tous en animals de companyia i compta amb més de 10 anys d’experiència en el camp.

En les nostres cirurgies apliquem els màxim estàndards de seguretat per l’animal.

Com ho aconseguim? tenint en compte tots els passos: abans, durant i després de la intervenció quirúrgica.

Abans – Examen pre- anestèsic

Dies abans de la data de la cirurgia, es realitza un examen previ consistent en una analítica de sang, una radiografia toràcica i un electrocardiograma. Aquestes proves ens donaran prou informació per detectar problemes de salut que puguin interferir en la cirurgia.

Durant i anestèsia

Un dels factors clau durant una cirurgia és l’anestèsia. La monitorització constant del pacient ens permet saber en quin pla anestèsic es troba i quines són les seves constants en cada moment. Utilitzem respiració assistida per a major seguretat .

Després – Post quirúrgic

Fem un control passades 24 hores respecte a la cirurgia, per detectar possibles anomalies i per conèixer el grau de comfort del nostre pacient. Per nosaltres és tant important controlar el dolor postquirúrgic com intraquirúrgic.