Categories
veterinaria

L’anàlisi de sang com a eina preventiva en gossos i gats

Avui dia l’anàlisi de sang, és en una eina de diagnòstic i preventiva molt habitual.

Per sort dels nostres companys peluts, ara com ara els propietaris d’animals de companyia són més conscients de la cura i el benestar dels gossos i gats.

Fa uns vint anys era poc habitual fer analítiques de sang i proves complementàries periòdiques per testejar l’estat de salut de l’animal, encara que estigues saludable.

Això ha canviat, per exemple, en el nostre cas ja són molts que utilitzen els serveis dels plans de salut per tal de tenir una major cura.

Quan fer una anàlisi de sang?

Moltes són les situacions en què es fa necessari conèixer l’estat de salut del nostre company. Aquestes són les més habituals:

  • Està malalt. Per d’esbrinar on està afectant la malaltia i com.
  • Una vegada diagnosticat. Necessitem saber la magnitud de la malaltia, o bé fer un seguiment de l’evolució d’aquesta.
  • S’ha de sotmetre a una intervenció quirúrgica. I hem de saber de segur l’estat de salut per saber com respondrà a l’anestèsia.
  • Està sa i necessitem fer-li un xequeig.

Anàlisi de sang quan l’animal està malalt

Farem anàlisi de sang, quan l’animal mostra indicis de malaltia, la majoria de vegades hi ha canvis en els òrgans, que es poden apreciar via analítica.

Bioquímica

  • insuficiències renals,
  • hepàtiques,
  • pancreàtiques,
  • problemes endocrins

Hemograma

O per l’hemograma que ens dóna informació sobre el nombre de glòbuls vermells, blancs, l’hematòcrit i plaquetes.

El més recomanable és fer un hemograma i una bioquímica completa.

Com completar les analítiques?

En alguns casos, cal complementar aquestes proves amb la determinació d’anticossos de paràsits, virus o bacteris. Aquest poden ser els causants de la leishmaniosi, ehrlichiosi, rickettsiosi, hemoplasmosi, borreliosi o leptospirosi que es troben darrere de moltes de les malalties dels nostres animals de companyia.

Prevenció

D’acord a un model de funcionament basat en la medicina preventiva, des de la nostra clínica recomanem que en cas d’animals sans, es  realitzin analítiques de manera anual per poder-nos anticipar a malalties  que encara es troben en fase asimptomàtica.

És d’aquesta manera com detectem casos d’insuficiències hepàtiques i renals incipients o d’anèmies que necessiten ser investigades fins arribar a l’origen del problema. I així donar solucions i re-orientar els nostres clients abans que apareguin complicacions vitals.

Independentment de l’edat del teu animal de companyia, les proves de diagnòstic periòdiques us ajudaran a prevenir futures malalties

Deixa un comentari