Categories
veterinaria

Síndrome respiratori de les vies altes en gossos i gats.

Durant l’època de menys calor, és interessant corregir el síndrome respiratori de les vies altes dels nostres gossos i gats. Es tracta d’una obstrucció congènita de les vies respiratòries altes que afecta sobretot gossos de conformació braquicefàlica (morro xato): Bulldog anglès i francès, Boston terrier, Carlí, Pequinès, Shi-Tzu, Lhasa Apso i gats com el Persa o l’Himalaià. En aquest síndrome poden coexistir varis processos alhora, cosa que donarà diferent graus de malaltia si existeixen:

 • Orificis nasals petits
 • Paladar tou allargat
 • Col·lapse de la laringe
 • Eversió dels cartílags laringis
 • Hipoplàsia traqueal

Poden aparèixer diferents signes de malaltia més o menys greus que augmentaran considerablement en situacions d’estrès, temperatura i humitat ambiental altes. La simptomatologia és molt variada:

Intolerància a l’exercici prolongat

 • Ofec
 • Tos
 • Secrecions abundants per la boca
 • Sorolls respiratoris marcats, roncs
 • Dificultat per captar i transportar l’oxigen
 • Vòmits, arcades
 • Dificultat per dormir
 • Desmais

Es fa necessària la correcció quirúrgica d’aquesta malformació cap a l’any de vida i abans que apareguin signes greus de malaltia, ja que l’aparell digestiu també es veurà afectat a llarg termini.

La intervenció quirúrgica consisteix en extreure la part justa de paladar tou que xoca amb l’epiglotis i en fer els orificis nasals més grans, facilitant d’aquesta manera l’entrada d’aire a les vies respiratòries.

A la Clínica Veterinària Les Corts realitzem aquesta cirurgia mitjançant tècniques acurades i actualitzades evitant tant el sagnat com la inflamació. Amb això aconseguim la millora substancial de la qualitat de vida dels gats i gossos als que intervenen.

Hem establert uns protocols per tal de mantenir la seguretat durant les intervencions. Es basen en els exàmens previs a l’anestèsia per conèixer el risc del pacient i poder actuar en conseqüència utilitzant fàrmacs específics per a cada pacient, tot pensant en el millor per l’animal.

Deixa un comentari

Categories
veterinaria

Síndrome respiratorio de las vías altas en perros y gatos.

Durante la época de menos calor, es interesante corregir el síndrome respiratorio de las vías altas de nuestros perros y gatos.

Se trata de una obstrucción congénita de las vías respiratorias altas que afecta sobre todo perros de conformación braquicefàlica (morro chato): Bulldog inglés y francés, Boston terrier, Carlino, Pequinés, Shi-Tzu, Lhasa Apso y gatos como el Persa o el Himalaya.

En este síndrome pueden coexistir varios procesos a la vez, lo que dará diferente grados de enfermedad si existen:

 • Orificios nasales pequeños
 • Paladar blando alargado
 • Colapso de la laringe
 • Eversión de los cartílagos laríngeos
 • hipoplasia traqueal

Síntomas

Pueden aparecer diferentes signos de enfermedad más o menos graves que aumentarán considerablemente en situaciones de estrés, temperatura y humedad ambiental altas.

La sintomatología es muy variada:

 • Intolerancia al ejercicio prolongado
 • Ahogo
 • Tos
 • Secreciones abundantes por la boca
 • Ruidos respiratorios marcados, ronquidos
 • Dificultad para captar y transportar el oxígeno
 • Vómitos, arcadas
 • Dificultad para dormir
 • Desmayos

Cirugía

Se hace necesaria la corrección quirúrgica de esta malformación hacia el año de vida y antes de que aparezcan signos graves de enfermedad, ya que el aparato digestivo también se verá afectado a largo plazo.

La intervención quirúrgica consiste en extraer la parte justa de paladar blando que choca con la epiglotis y en hacer los orificios nasales más grandes, facilitando de este modo la entrada de aire en las vías respiratorias.

Como especialistas

En les Corts Clínica Veterinària realizamos esta cirugía mediante técnicas precisas y actualizadas evitando tanto el sangrado como la inflamación.

Con ello conseguimos la mejora sustancial de la calidad de vida de los gatos y perros a los que intervienen.

Hemos establecido unos protocolos para mantener la seguridad durante las intervenciones.

Se basan en los exámenes previos a la anestesia para conocer el riesgo del paciente y poder actuar en consecuencia utilizando fármacos específicos para cada paciente, pensando en lo mejor para el animal.

Deixa un comentari